Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

lupinedream
Trochę mi przykro, że moje życie jest takie, jakie jest.
lupinedream
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
2608 234a 500
Reposted fromdangel dangel viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
4588 9324 500
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
lupinedream
Przypomnij mi, że zawsze będziemy mieć siebie, gdy wszystko inne zniknie.
— Incubus "Dig"
lupinedream
lupinedream
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaBalladyna Balladyna

August 08 2017

lupinedream
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
2864 f2ed
Reposted fromiloveyou iloveyou viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
Chyba właśnie po tym można poznać ludzi naprawdę samotnych. Zawsze wiedzą, co robić w deszczowe dni.
— S. King, Christine
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą dlaczego wymagają szacunku .Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje. 
— Dlaczego mężczyźni kochają zołzy.
Reposted fromzenibyja zenibyja viapikkumyy pikkumyy
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
lupinedream
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl