Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

lupinedream
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viahope24 hope24
lupinedream

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola
lupinedream
Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący... niepotrzebnie i w złym czasie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viablubra blubra
lupinedream
Wystarczy sekunda, żeby ktoś zmienił Twoje życie tak, że już nigdy nie będzie takie samo. Jedna sekunda.
Reposted fromawakened awakened viablubra blubra
lupinedream
Tyle lat czekałem na ciebie (...). Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałem się do góry i spadałem na samo dno. Kochałem i byłem nienawidzony. Ale stale czekałem na ciebie. Wiedziałem, że spotkam wreszcie ciebie, choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaslowostwor slowostwor
lupinedream
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaphotoola photoola
lupinedream
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viaSzpilko Szpilko
lupinedream
6664 4a0a 500
Reposted fromyannim yannim viaslowostwor slowostwor
lupinedream
4565 86bc
6101 b3b0 500
lupinedream
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viapampampam pampampam
lupinedream
- do zobaczenia za 10 lat, jeśli będziemy wolni ożenię się z tobą.
- umowa stoi.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaeternia eternia
lupinedream
5208 a9ec
Reposted fromgreensky greensky viasiostra siostra
lupinedream
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapampampam pampampam
lupinedream
1302 c488 500
Reposted fromosaki osaki viaeternia eternia
lupinedream
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaeternia eternia
lupinedream
O ile przyjemniej jest gubić się z Tobą niż odnajdywać z innymi.
Reposted fromawakened awakened viabazinga22 bazinga22
lupinedream
4701 5832 500
Cipiec
Reposted fromkopytq kopytq viasiostra siostra
lupinedream
"I dlatego, że jesteś słaba,  musisz być bardzo silna."
— z serii; znaleziona kartka sprzed paru lat.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaddrunk ddrunk
lupinedream
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viamuchless muchless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl