Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

lupinedream
-Wiesz. .. Chcesz znac moje skromne zdanie? - Tak - Byloby nam ze soba dobrze - Skąd wiesz? - Po prostu, wiem
Reposted frommesoute mesoute

March 25 2017

lupinedream
7570 26c0 500
Reposted fromNajada Najada viaolalaa olalaa
lupinedream
potrzebuj mnie.
— ..
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viartmn rtmn
lupinedream
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viartmn rtmn
lupinedream
3211 2652 500
lupinedream
8704 c968 500
Reposted fromcafeina cafeina viaczarnemajtki czarnemajtki
lupinedream
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolalaa olalaa
lupinedream
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaolalaa olalaa
lupinedream
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viasmaktwychustt smaktwychustt
lupinedream
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
lupinedream
Jeśli znajdziesz odpowiednią osobę, wszystko jest na tak. Chcesz z nią wszystko i nie chcesz niczego bez niej. Po prostu jest jak oddychanie i musi być blisko. 
— Almost lover 190317
lupinedream
Prości ludzie potrafią kochać w prosty sposób. Używają do tego mięśnia zwanego sercem.
— Anna Maria Nowakowska
lupinedream
Wiem, że jak się nie uda jedno, to się uda drugie. Trzeba tylko mieć wiarę, że coś w końcu wyjdzie.
— Paweł Królikowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken

March 23 2017

lupinedream
1797 228b
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
6959 18c6 500

mangomamita:

the deeper you go the bluer the water gets

Reposted fromJaneyCrocker JaneyCrocker

March 22 2017

6422 de2a 500
Reposted from009 009
lupinedream
4887 a68c 500

regnumsaturni:

Mount Gloom

March 21 2017

lupinedream
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl