Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

lupinedream
Reposted fromjasminum jasminum viasarkastyczna sarkastyczna
lupinedream
lupinedream

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkonwalia konwalia viasarkastyczna sarkastyczna
lupinedream
0995 4ca2 500
Reposted fromslodziak slodziak viaawaria awaria
lupinedream
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaBalladyna Balladyna
lupinedream

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
lupinedream
6825 1b52
Reposted fromscorpix scorpix viaBalladyna Balladyna

September 12 2017

lupinedream
7150 eb08
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
5612 8eca 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
lupinedream
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viaslodziak slodziak
8987 f5be 500
lupinedream
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. I tyłek.
Reposted fromawakened awakened viaBalladyna Balladyna
lupinedream
ona jest tego warta, stary. Warta każdego lęku, który cię zżera. Warta wszystkiego, od A do pierdolonego Z, jest Twoim pierdolonym alfabetem.
— K. Bromberg
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaBalladyna Balladyna
lupinedream
Jeśli ludzi coś do siebie ciągnie, to muszą się spotkać, choćby stawiali na swojej drodze najrozmaitsze przeszkody, bombardowali się ukrytymi znaczeniami, błędnie interpretowali swoje zachowania, mijali się tam, gdzie powinni się spotkać i tak dalej.
— Katarzyna Pisarzewska – 10 x miłość
Reposted frompiepszoty piepszoty viaBalladyna Balladyna

August 31 2017

lupinedream
CHCĘ POWIEDZIEĆ CI WIECZOREM, 
ŻE NIC INNEGO OPRÓCZ CIEBIE 
NIE MA W MOICH MYŚLACH.
lupinedream
Nie można wszystkich uszczęśliwiać bez końca.
lupinedream
Bo najgorszym błędem jest odejście od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
lupinedream
Najsmutniejsze było to, że mogłeś poznać osobę, która zmieniła na zawsze twoje życie, a mimo to z nią nie być. Ci, którzy uczyli cię miłości, nie zawsze z tobą zostawali.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl